Τι ισχύει για τα Μυστήρια;

  • Share it:

Νέα ΚΥΑ για την Αττική προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Όριο τα 20 άτομα στα μυστήρια. Όλα τα νέα μέτρα.

Με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, τέθηκαν νέα μέτρα για την Αττική από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020. Αναστέλλονται συναυλίες σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, αναστέλλονται προβολές ταινιών στους κινηματογράφους, ορίζεται ανώτατο όριο συναθροίσεων στα εννέα (9) άτομα, ενώ μπαίνει όριο είκοσι (20) ατόμων για τα μυστήρια (γάμοι-βάπτισεις-κηδείες).

Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

 

weddings MHD

 

Η χρήση μάσκας συνεχίζει να είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότηταςΑπό την υποχρέωση εξαιρούνται:

  • Οι ιερείς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει, όπως ιεροψάλτες
  • Τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, πχ αναπνευστικά προβλήματα
  • Τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Στις περιοχές χωρίς έντονο επιδημιολογικό φορτίο, ο αριθμός των πιστών που μπορούν να συμμετέχουν καθορίζεται από την αναλογία 1 άτομο ανά 5 τ.μ., με απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Στον υπολογισμό περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν μη λατρευτικές δραστηριότητες. Για τους χώρους λατρείας άνω των 500 τ.μ., ο μέγιστος αριθμός είναι τα εκατό (100) άτομα. Για παράδειγμα ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 300 τ.μ. μπορεί να δεχθεί ως εξήντα (60) πιστούς. Αντίθετα ένας χώρος από 500 τ.μ. και άνω μπορεί να δεχθεί το μέγιστο εκατό (100) άτομα.

Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση μεταξύ τους. Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοικτές πόρτες και παράθυρα. Στην εγκύκλιο που έχει σταλεί στις μητροπόλεις γίνεται σαφές πως δεν επιτρέπεται η τέλεση των μυστηρίων στους προαύλιους χώρους, παρά το γεγονός πως η κοινή υπουργική απόφαση δεν ήταν απαγορευτική και ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση λειτουργιών σε υπαίθριους χώρους, αποσαφηνίζεται ότι ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων και υπαίθριων συναθροίσεων.

 

© Copyright 2020 | Weddings – Christenings – Motherhood | Created by Elvira Mavraki